Tung jobb og lav lønn årsaker til uførhet blant innvandrere

0Shares

– Til tider har det vært en hetsaktig propaganda mot innvandrere i
forhold til uførepensjon, og oppfatningen bygger trolig på mangelfulle
data. Dette sier professor og førsteforfatter Bjørgulf Claussen ved Seksjon for sosialmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin.

Undersøkelsen er nylig publisert i Scandiavian Journal of Public Health.

– Ufaglærte, også etnisk norske, har omkring fem ganger større risiko
for å bli uføre enn folk i funksjonærstillinger. Hadde man undersøkt
ikke-innvandrere i Norge med lavstatusyrker, ville det trolig ikke ha
vært noen forskjell mellom disse og innvandrere, påpeker Claussen.

Deltakerne i studien besvarte tre spørsmål om jobben sin: om arbeidet
er tungt, om de har kontroll over eget arbeid og om de jobber skift.

Innvandrere tåler mer
– Generelt øker risikoen for uførhet ved tungt arbeid og manglende
kontroll. Vi ble imidlertid overrasket over å finne at innvandrere ser
ut til å tåle mer og kan ha høyere terskel for å søke uføretrygd enn
etnisk norske. Nevnte risikofaktorer slår ikke like hardt ut hos
førstnevnte gruppe, selv om forskjellen ikke var statistisk
signifikant, forteller Claussen.

Felles for både etnisk norske og ikke-vestlige innvandrere er forhøyet
risiko for uførhet ved dårlig mental helse. Høy skår på psykiske plager
gir opptil åtte ganger økt risiko for å falle ut av arbeid.