Krever beskyttelse for personer som blir forfulgt for sin tro

0Shares

– Vi ønsker å stå sammen med personer fra religiøse minoriteter verden
rundt, – med forfulgte kirker og med mennesker som er alene med sin
tro. Når mennesker derfor frykter for sitt liv og ber oss om
beskyttelse, skal vi gi dem vår hjelp, heter det i følge en uttalelse som ble vedtatt av rådet.

Norges Kristne Råd krever:

 • Mennesker som forfølges på grunn av sin tro eller religion, må få beskyttelse også i Norge.
 • Norske
  utlendingsmyndigheter må styrke tilfanget av informasjon om situasjonen
  for minoritetskirker og religioner og deres medlemmer.
 • Dersom et menneskes
  troverdighet er avgjørende for en asylsak, må denne behandles i full
  nemd i Utlendingsnemnda og ikke av nemndleder alene.  Dette må være et
  prinsipp i saker der det skal avgjøres om en persons tro er troverdig.

– Norges Kristne Råd mener det er urovekkende sider ved norsk forvaltning
av retten til beskyttelse mot forfølgelse på grunn av tro eller
religion. Å avgjøre om en persons tro eller religion er ”ekte”, er i
stor grad et spørsmål om vedkommendes troverdighet. Vi erfarer at i
utlendingsforvaltningens klageenhet, Utlendingsnemnda, blir slike
spørsmål i stor grad avgjort av nemndleder alene. Vi mener at der
spørsmål om klagers troverdighet er avgjørende, bør dette spørsmålet
avgjøres i samlet nemnd, heter det videre.