Forbilde for minoritetsbarn

0Shares
Latest posts by Nathan Grimm (see all)

Høgskolen i Oslo, der Chinwe studerer, er et av åtte læresteder i Norge som har et Nattergalen-program. Det er en videreføring av et prosjekt som ble lansert i 1997 ved Høgskolen i Malmö i Sverige. Studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får tilbud om å være såkalte mentorer for barn på barnetrinnet i ett år. Formålet er å styrke integreringen ved norske skoler, og å gi studentene yrkesrelevant erfaring av minoriteter og barns utvikling.

Chinwe Anugweje har stor tro på at møtet mellom studenter og minoritetsbarn gir gode langtidsvirkninger. Hun er mentor i programmet Nattergalen der barn får en voksen helt for seg selv. Målet er språkutvikling og økt faglig og sosial selvtillit.
Foto: Nathan Grimm

– Moren min har alltid snakket om verdien av å hjelpe andre. Det er noe jeg har tatt med videre i livet. I tillegg til Nattergalen jobber jeg også frivillig på et krisesenter for kvinner, forteller den blide jenta, som er vokst opp på Tveita i Oslo.  

Både han og broren vil gå på samme skole som meg. De vil nemlig også bli smarte.

Chinwe om sitt “mentorbarn”

Chinwes dagmamma har også inspirert henne. 
 – Hun var full av gode påfunn, forteller sosionomstudenten.

Gode minner fra turer til fornøyelsesparker og svømmehaller har gitt henne tro på verdien av positive opplevelser med voksne.

– Nattergalen er den perfekte arenaen for å bidra med noe ekstra til barns utvikling, mener Chinwe.
Gutten hun skulle være mentor for møtte hun første gang på skolen der han går.

– Begge var litt sjenerte til å begynne med. Men da vi senere møttes hjemme hos ham, løsnet det. Han skjønte at jeg ikke hadde tenkt å forsvinne, og da åpnet han seg og valgte å stole på meg.

Nå møtes de noen timer hver uke. Da er er det guttens ønsker som står i sentrum.

– Noen ganger er vi bare sammen. Han liker å svømme, så det gjør vi nokså ofte. Kino er også populært, forklarer Chinwe.

Hun forteller at alle mentorer får opplæring ved sitt lærested. Et viktig mål med programmet er å bygge opp minoritetsbarnas selvtillit, både sosialt og faglig. Mentorens oppgaver er blant annet å bidra til barnas språkutvikling, og å få barna til å føle seg trygge i skolesituasjonen. Mentorene, som alle er studenter, fungerer som forbilder for barna.

– Håpet er at flest mulig vil fullføre videregående. Og hvis vi kan få flere til å interessere seg for sosionomstudiet, er det et pluss. Her er minoriteter underrepresentert, forteller Chinwe.

– Da jeg spurte han hva han ville bli når han blir stor, svarte han at både han og broren vil gå på samme skole som meg. De vil nemlig også bli smarte, smiler Chinwe.

Hun er imidlertid rask med å legge til at det ikke bare er “hennes” barn som lærer av å være med i Nattergalen. 

– Jeg lærer mye av ham, og vokser som menneske. Det kan være en stor utfordring å jobbe med barn. Jeg føler meg bedre rustet til å møte yrkeshverdagen som sosionom enn jeg ellers ville vært. Jobben skal jo også nytes, og det tror jeg at jeg har blitt i stand til, sier hun.

De foreløpige resultatene for Nattergalen er lovende, men det er ennå ikke bestemt om programmet skal fortsette. Da Nattergalens søsterprosjekt i Sverige ble evaluert etter 10 år viste det seg at de aller
fleste barna hadde hatt utbytte i form av økt selvtillitt og sosial kompetanse,
økt deltakelse i nærmiljøet, bedre språkferdigheter og økt trivsel på skolen.
Chinwe er optimist. Hun har stor tro på programmet.

– Alle andre mentorer jeg har snakket med er veldig entusiastiske. De er takknemlig for å ha fått møte barn de ellers ikke ville blitt kjent med. Skolene er også positive. De gir oss tips om hvilke aktiviteter vi kan ta med barna på. Vi får også rabatt på en rekke aktiviteter, sier hun.

Barne og likestillingsdepartementet opplyser at Nattergalen skal evalueres av et forskningsmiljø i
perioden 2009-2011.
Evalueringen vil danne grunnlag for en videre satsing på Nattergalen etter
2011. Dersom lærestedene ønsker å fortsette med
mentorordningen etter prøveperioden, er det opp til dem å utvide ordningen til å omfatte flere utdanninger og barneskoler.

Fakta:
Om Chinwe Anugweje (22)
Oppvokst: Tveita i Oslo
Forbilde: Min mor
Studium: Sosionom
Jobb: Nattergalen program for minoritetsbarn
Frivillig: På et krisesenter i Oslo

Fakta:
Om Nattergalen:

– Åtte høgskoler og universiteter deltar i programmet.

– Som en del av regjeringens satsing på et mer kultursensitivt barnevern, startet Barne- og likestillingsdepartementet opp mentorordningen Nattergalen ved åtte høgskoler og universiteter i 2008.

– Nattergalen har to hovedmål:

1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.

2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

– Målgruppe for tiltaket er barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år
som kan ha utbytte av en mentor.

– Studenter ved barneverns- og
sosialfagsutdanning får tilbud om å være mentor for et barn gjennom ett
skoleår.

Kilde: regjeringen.no