Lyver asylsøkere på alderen?

0Shares

Rapporten omfatter 208 tannundersøkelser og avdekker at 50 av de 208
asylsøkerne var under 18 år. Halvparten av dem som sa de var
mindreårige, var egentlig 20 år eller eldre.

I bare 7,7 prosent av tilfellene stemte den oppgitte alderen og alderen
fra tanntestene, viser en rapport fra Odontologisk fakultet ved
Universitetet i Oslo, i følge Aftenposten.

– Vi ser jo dessverre daglig at mange er eldre enn de hevder. Det er
synd at noen skal utnytte et system. Vi har oppdaget noen som er helt
oppe i 30-årene. De utnytter et system som rammer andre enslige
mindreårige som trenger beskyttelse, sier førsteamanuensis Sigrid I.
Kvaal ved det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som har
laget rapporten for UDI.

Medisinsk eksperter er svært skeptiske til UDIs metode for å anslå alder på mindreårige asylsøkere.

Metoden går ut på å måle håndskjelettet og undersøke tenner for å avklare alderen på mindreårige asylsøkere.

Gruppen slår fast at metoden i liten grad kan brukes til å vurdere om
en person er over 18 år. Ekspertene peker på at modning av skjelettet
avhenger av hvor man kommer fra i verden. Også sosioøkonomiske forhold
der man har vokst opp spiller inn, ved at næringsfattig kosthold kan gi
senere modning. I tillegg peker ekspertgruppen på at
referansematerialet som asylsøkerne måles mot, både er gammelt og
ensidig basert på skjelettutviklingen i den hvite vestlige befolkningen, skriver VG.

En tann viste at han var 19 år gammel, en annen viste 29 år. Konklusjonen ble 20 år. Men han  var egentlig 17 år.