Oppretter mangfoldsutvalg i Søndre Nordstrand

0Shares

Mangfoldsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand (MSN) er et resultat av ønsker fra minoritetsbeboere og Søndre Nordstrand Innvandrerforening. Høsten 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et mandat. Mandatet er nå vedtatt av BU, gruppens medlemmer er klare.

Arbeidet kan nå starte for å styrke minoritetsbefolkningens plass som aktører i ulike beslutningsprosesser. En viktig oppgave i nær fremtid vil være å få minoritetsbeboerne i bydelen til å bruke stemmeretten sin ved årets Stortingsvalg.

Utvalget består av 9 medlemmer og tre varamedlemmer og alle har ulik minoritetsbakgrunn.