Reza Razaee melder seg ut av SV

0Shares

– Jeg har tatt et personlig valg om å melde meg ut av SV, og har sendt en melding til partikontoret og til lokallaget på Sagene. Det er ikke en utmelding i protest, men SVs landsmøte har valgt en retning og strategi som jeg ikke kan støtte, sier Rezaee til Klassekampen.

En stadig sterkere uenighet ikke minst rundt Afghanistan-politikken førte til at Rezaee ble skjøvet ut fra sentrale verv.

Rezaee vil ikke utdype de politiske årsakene til at han går ut av partiet, men han bekrefter at det er utenrikspolitikken og særlig Afghanistan som har gjort det vanskelig for ham å bli værende i SV:
– Det handler om den nasjonale utenrikspolitikken. Det er den jeg ikke kan gi min støtte til. Sagene SV er et godt SV-lag å være en del av, sier Rezaee som også er medlem av bydelsutvalget i Sagene bydel for SV.

En av dem som har vært en nær alliert av Reza Rezaee i SV, er professor Knut Kjeldstadli. – Jeg synes det er et tap for SV og at det er bekymringsfullt for partiet at folk av hans kaliber ikke finner det meningsfullt å være med, sier Kjeldstadli.