Tolketull i barnevernet

0Shares

– Et hovedproblem er at tolkene ikke fungerer godt nok, og til dels også
opptrer uetisk. Det er stor mangel på sertifiserte tolker, sier
førsteamanuensis Marit Skivenes ved Senter for forskning om helsefremmende
arbeid, miljø og livsstil på Universitetet i Bergen.

Sammen med sosiolog Katrin Kriz har Skivenes intervjuet 53 barnevernsansatte i
Norge og England om deres erfaringer med minoritetsfamilier. Resultatene er
lagt frem i artikkelen «Lost in Translation», som nylig ble publisert i
tidsskriftet British Journal of Social Work.

  • 75 prosent av de intervjuede i England, og 70 prosent i Norge, svarte at de
    har hatt problemer med språk og tolking.
  • I begge land mangler barnevernet retningslinjer for hvordan man skal forholde
    seg til minoritetsfamilier. Det gis ikke opplæring i bruk av tolk.
  • Språkproblemene fører til at barnevernet går glipp av informasjon, og taper
    tid og tillit.

Tolken blander seg inn
– Hvis disse beskrivelsene er dekkende for situasjonen, betyr det at
minoritetsfamilier blir behandlet annerledes. Om det fører til at
barnevernet griper inn for ofte eller for sjelden, vet vi ikke, sier
Skivenes.