Flere diabetes tilfeller på østkanten

Forekomstene diabetes på østkanten er større enn ellers i landet. En av 10 menn i Oslo øst har diabetes.

Ni prosent av menn og fire prosent kvinner med vestlig bakgrunn har diabetes. Det vil til sammenligning si at forekomsten av diabetes er tre ganger så høy på Romsås som i Nord-Trøndelag, ifølge en tilsvarende helseundersøkelse der.

Blant grupper av ikke-vestlige innvandrere var forekomstene opptil 36,4 prosent blant kvinner fra det indiske subkontinent, ifølge Osloposten.

På Romsås er det nå tatt initiativ til en rekke forebyggende tiltak som trim til musikk og gågruppe to ganger ukentlig.

Som første kommune i Norge får alle på Romsås i alderen 20 til 67 år hver vår og høst frem til 2003 tilbud om en GÅ 2000-test. Dette er en enkel test for å måle den fysiske formen. Etter gjennomført test får man veiledning og råd om fysisk aktivitet.

Flere tuberkulosepasienter

I følge NTB ble det i fjor registrert 253 nye tilfeller av tuberkulose i Norge, og dette er 25 prosent flere enn året før.

Tidligere var det flest innvandrere som hadde fått tuberkulose her i landet. Når var det ikke bare andelen av innvandrere med tuberkulose som økte, det var også flere pasienter med norsk opprinnelse.

Det kom også frem at de fleste innvandrerne med tuberkulose var unge voksne, mens de norske var eldre.

Smitte fra innvandrere til personer med norsk opprinnelse er svært uvanlig, ifølge Det sentrale tuberkuloseregister.