Frikjent for sms-aksjon

0Shares

Oslo tingrett mente direktør Terje Skjeggestad som offentlig person måtte tåle
såpass.

Da en gruppe asylsøkere fra Afghanistan fikk avslag og ble sendt i retur til
det krigsrammede hjemlandet i fjor sommer, skapte det furore og overskriftet
landet rundt. Blant dem som engasjerte seg sterkt i protestene mot
utsendelsene var «Støttenettverket for afghanske flyktninger» der tidligere
Rødt-politiker Beret Werner var tilknyttet.

Denne uken besluttet retten at Werner handlinger var kritikkverdige men ikke
straffbare.

«Retten tar utgangspunkt i at offentlige tjenestemenn innenfor sitt saksområde
til en viss grad må tåle mer eller mindre uberettigede ytringer fra
misfornøyde personer uten at dette skal utløse strafferettslige reaksjoner.»
heter det i dommen.

 ”Retten kritiserer meg for at jeg bare skrev under med fornavn og brukte et ubestemt vi, men jeg er glad for at retten har forstått formålet med aksjonen. De fremhevet at jeg handlet ut ifra en overbevisning om hva som var best for Afghanernes ve og vel,” seier Beret Werner.

Samtidig ble det påpekt at frifinnelsen ikke betyr at det er fritt frem for
andre å følge Werners eksempel.