Hamas’ skyld i krigen

0Shares
Latest posts by Walid al-Kubaisi, forfatter og statsstipendiat (see all)

Dette var ingen krig for palestinernes rettigheter, men en ideologisk, oppkonstruert krig, som islamistene har planlagt nøye etter at den amerikanske økonomiske krisen rammet verden.  

Historien går tilbake til år 1987 da Hamas ble opprettet i Gaza som den palestinske del av Muslimbrødrenes organisasjon. På denne tiden begynte den palestinske intifadaen å få verdens sympati: Det var barn som kastet stein mot de israelske soldater og krevde sine rettigheter.  

Selvmord Guds redskap
På denne tid satt Hamas ledelse i Gaza under tilsyn av sheik Ahmad Yasin og studerte Koranens og Toraens profetier: De kom til en konklusjon: Israel vil bli utslettet 40 år etter intifadaen, dvs. i år 2027, og den islamistiske staten opprettes på Israels ruiner. Men de fleste ledere av dagens Hamas tror at det er en feilberegning, og at staten opprettes mellom årene 2022 og 2023. Dette ble publisert i to arabiske aviser, Al-Sharq al-Awsat og Al-Quds Al-Arabi. 

For å bane veien for å skape en blodig atmosfære, slik profetiene forutsa, startet Hamas selvmordsbombing mot de sivile i Israel. Palestinernes situasjon ble forverret og de mistet sympatien i favør for Israel. 

Etter Arafats bortgang, som den eneste sterke lederen i PLO som samlet alle motsetningene i folket, og på grunn av korrupsjon og fordi forhandlingene var trege i å gi palestinerne deres rettigheter, vant Hamas valget. Men Hitler kom også til makten ved demokratisk valg. Hamas har etter dette manifestert et udemokratisk ansikt, da de gjorde militærkupp mot PLO i juni 2007 og drepte mange palestinere som var knyttet til PLO på en grusom og barbarisk måte. Noen av disse PLO-palestinere ble kastet ut av vinduene fra høye bygninger i Gaza, under verdens taushet.  

Ifølge profetiene utsletter imamen Al-Mahdi Israel og invaderer Europa innen 2022. Dette stemmer med regnestykket som Hamas tror på.

Israel utslettes i år 2022
For å koble militærkuppet til verdens ende og islam, forkynte Hamas-teologer i Palestina at imamen al-Mahdi, er blitt født. Al-Mahdi skulle dukke opp i de siste dager og opprettet et verdensomspennende islamsk imperium basert på sharia-loven. Ifølge Hamas’ TV-kanal Al-Aqsa, 6. februar 2008, er Al-Mahdi blitt født i år 2004, og han snakket som spebarn og fortalte at han er den lovede som vil lede islams front mot de vantro rundt i verden. Nizar Rayan, en av de fremste ledere i Hamas, fortalte andre teologer og ledere om denne velsignede fødselen. Ifølge profetiene vil denne imamen være 18-20 år når han leder sin hær, utsletter Israel og invaderer Europa. Det vil si innen 2022. Dette stemmer med profetiens regnestykke som Hamas tror på.  

Kriser er Guds vrede
Illusjonen om islams seier fikk et positivt tegn da den økonomiske krisen rammet USA. Ifølge den islamske teologiske mentalitet ble dette tolket som guddommelig straff. Teorien om at kriser som rammer folk er et tegn på Guds vrede, etablerte seg i Iran da jordskjelvet rammet Bam. Ayatollah Djannati, formann for Fredagsbønnsinstituttet i Iran, sa: ”Hadde folk i Bam betalte almissen fra daddel-inntektene, ville Gud ikke har straffet dem med jordskjelvet.”

I tillegg er ayatollah Qiraeti, som er den teologiske teoretikeren for fløyen president Ahmadi Nijad hører til, kjent for denne teorien, som ble overført til Irans forbundsfeller Hamas. Hamas statsminister Ismail Haniya sa derfor, på Al-Aqsa TV, 10. oktober 2008, at Gud erklærte krig mot USA fordi USA kjemper mot islam og ikke hjelper palestinere. Utallige islamistiske nettsider som hører til Muslimbrødrene, ble overbevist om at islams seier er nært forestående, og Guds bevæpnede engler venter tegn om krig for å angripe.

Teologene begynte å skrike om profeten Muhammeds profeti om at Europa blir islamisert. WATA, en nettside for arabiske intellektuelle og akademikere på 1800 medlemmer formulerte et brev som ble sendt til kong Juan Carlos om muslimenes rettigheter i Spania og at Spania må betale erstatninger for skader påført muslimene etter Andalusias fall i middelalderen.

Hamas begynte å mobilisere ungdommen for å forberede dem til å erobre Europa og USA. En av Hamas’ kjente teologer, Yunis Al-Astal, tilstod på en fredagsbønn sendt i Al-Aqsa TV den 11. april 2008 at Hamas forbereder ungdommen til å bli den fremste front i kampen for å overta makten i Europa og resten av verden, for derved å redde menneskeheten med islam. Han sier dette som om Gaza er blitt en militærleir for en verdensomspennende revolusjon.  

Sharia i Gaza
Hamas vil stå ved Guds side, for å bli den rene part i denne konflikten i motsetning til Israel, djevelens verk. Derfor bestemte Hamas den 23. desember 2008 å innføre sharia-straffemetoder med et vedtak som bokstavelig ble overført fra middelalderen, at til og med bøteleggingen måles ”med kameler eller tilsvarende penger”.

Dette skulle forvandle Gazas torv til et slakteri der steining av kvinner, amputering av hender, halshugging av de vantro og pisking av andre blir begått offentlig for å behage Gud. Dette er straffer som skulle skremme meningsmotstandere av islamisme. For Nizar Rayan erklærte før krigen at ”denne krig er imot Israel og sekularisme.” Ingen i verden protesterte på dette brudd på menneskerettigheter som rammer kun palestinske borgere i Gaza.  

Hamas og dødskulten
Alt dette ble samkjørt med en dødskult som er lett å etablere i det fattige Gaza med folk som er kvalt i en konsentrasjonsleir-liknende tilstand, Israel og Egypt stenger Gazas porter, og Hamas forfølger dem inne i Gaza. Og her kommer døden som mål. For Shahada, altså martyrium, er hovedmålet for folk i Hamas. De vil dø, men de tvinger andre til å dø sammen med dem. Og her er problemet med dette kollektive selvmord som Hamas går god for. 

Nizar Rayan døde også som martyr. Israel ringte til naboene hans og advarte dem om å forlate husene sine, for kanskje bombingen av Rayans bolig ville ramme dem. Nizar Rayan ble informert om at hans bolig ville bli bombet. Han nektet å forlate hjemmet for å redde livet, og hindret også sine fire koner og 11 sønner å forlate boligen deres i Gaza. Siste torsdag før det nye året ble boligen bombet, og han, fire koner og 11 barn ble drept. Men hans drøm om å bruke selvmord ble ikke eliminert med ham. Hamas valgte også døden, og tvang sivile i Gaza til å dø sammen med dem.