Utfordringer og løsninger for innvandrervelgere og innvandrerpolitikere

Hvis minoriteter ikke får vært med i samfunnets styringsprosesser så er dette et demokratisk underskudd, var tonen under et valgmotivasjonsmøte nylig arranagert i regi av Kontaktutvalget for innvandrerne og myndighetene (KIM).

Møtet ble preget av sterke diskusjoner mellom ulike innvandrerpolitikere og potensielle velgere.

 
Foto : Claudio Castello
En ganske replikkjapp Abid Q. Raja (V) under det første av sommerens to-tre valgmotivasjonsseminarer i regi av KIM. Venstre-kandidaten debatterte iherdig med SV-eren Akhtar Chaudry under debattdelen etter fellesseminaret. Foto: Claudio Castello

Oppmøtet på Oslo Galleris lokaler, hvor formannsskapet i Akerhus fylke holder til, var imponerende godt. Utetemperaturen på rundt 30 varmegrader fristet mer til solbading enn til å holde seg inne. Likevel ser stadig flere at sommerens varmebølge vil bli avløst av en annen varmebølge, i politisk forstand. Valgkampen tar til for alvor i august, og temaer som innvandring og integrering blir hete stemmepoteter.

Under seminaret fikk vi presentert ganske interessante statistikker. Et av disse viste at henholdsvis pakistanere, vietnamesere, iranere og bosniere var de fire største velgergruppene. Ifølge KIMs beregninger hadde folk med tamilsk opprinnelse fra Sri Lanka og pakistanere høyest valgdeltagelse, mens de som kom fra det tidligere Jugoslavia hadde lavest.

Lengde på botiden i Norge, informasjonstilgang og pliktfølelse ble utpekt frem som de viktigste faktorene som avgjorde de ulike innvandrergruppenes valgdeltagelse. Flere av de fremmøtte kom til enighet om at de å gi folk mer kunnskap og informasjon kunne løse denne floken.

– Når dette ordnes, så vil man også bidra til å øke engasjementet, særlig hos de gruppene som ligger lengre ned på valgdeltagelse, konkluderte en av KIM-representantene fra ståplass.

Fargerik uenighet

Flere kjente fjes, både heilnorske slik som Erling Folkvord og innvandrerpolitikere som Afshan Rafiq (H), Abid Q. Raja (V), Ombir Udpadhay (Frp) og Akhtar Chaudry (SV) stilte velvillige opp i plenumsdebatten som kom etter KIMs sine innlegg. Og alt fra hijab, språkopplæring, kommunestyrerepresentasjon, barnehagedekning og norske styrker i Afghanistan ble grundig disktutert. Raja snakket om norsk integreringspolitikks “fire store utfordringer”.

– I Norge i dag har vi innvandrerbarn som ikke snakker norsk, innvandrerkvinner som ikke blir integrert fordi de ikke engang får lov å komme ut av hjemmets fire vegger, videregående elever som dropper ut og folk som utestenges fra arbeidslivet fordi de har “et rart navn”.

Venstre-politikeren fastholdt sitt syn på virkemilder som bruk av midlertidige ansettelser og anonyme søknader for å få opp antallet, særlig ikke-vestlige, i arbeidslivet. SVs Akhtar Chaudry kunne ikke annet enn å riste på hodet.

– Vi må heller jobbe med folks holdninger, og overbevise norske sjefer og ledere at det faktisk lønner seg å ansette innvandrere som er godt kvalifiserte og vil gjøre en god innsats.

Gi oss sjansen!

Utrop fikk snakket med Rødts Erling Folkvord og Frps norsk-indiske Ombir Udpadhay. Vi spurte klinkende og klart: hvorfor skal vi som minoritetsvelgere stemme på akkurat ditt parti? Førstnevnte mente Rødt var et soleklart valg for politisk og samfunnsbevisste innvandrervelgere som kjempet for egne rettigheter i dagens Norge.

– Rasismen som herjer nå i vårt samfunn er en videreføring av gamle dagers kolonialisme. Vi er det eneste alternativet som virkelig står for reell likestilling mellom majoritet og minoritet, og mener både etniske nordmenn og nordmenn av andre opprinnelser har så mye til felles at alle vil tjene på stemme Rødt.

Udpadhay ville heller fokusere på praktisk integrering og enkeltindividets betydning.

– Vi har gode innvandrerpolitikere fra før av. Stemmer du på oss vil du få flere gode representanter for innvandrerbefolkningen som faktisk bryr seg om god integreringspolitikk, og som ikke stakkarsliggjør innvandrerne, men som faktisk vil behandle folk både som likeverdige og unike samtidig.