– Brudd på demokratiske spilleregler

0Shares

Nestleder i partiet Rødt, Ana Lopez Taylor, reagerer kraftig på Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) forskjellsbehandling av partier som ikke er med i Stortinget. Bakgrunnen for dette skyldes at LDO utelukket småpartier under kampanjen deres kalt Bevisst Valg som er å finne på nettsiden bevisstvalg.no

— Denne kampanjen skal opplyse velgerne om partienes standpunkter og program for å bekjempe diskriminering på nettsiden. Derfor synes vi det er rart at en organisasjon som skal være pådrivere av informasjonsarbeid, nekter å ha med våre meninger, sier Taylor til Utrop.

Skylder på kapasitetmangel

Gjentatte ganger tok hun kontakt med LDO for å få med partiets uttalelser på hjemmesidene deres. Da dette ikke ble noe av, lovet LDO å ta imot en liten sak til publisering. Heller ikke dette ble realisert, noe hun synes er å nekte informasjon til velgerne.

– Jeg synes heller ikke å skylde på kapasitetsmangel holder vann. I det minste kunne de lagt ved en link til våre sider. Det koster dem ingenting, sier hun oppgitt.

Har sendt klagebrev 

I et klagebrev til kommunal- og regional departementet (KRD), gir hun uttrykk for sin misnøye på LDOs håndtering av småpartiene. I brevet blir håndteringen av LDOs forskjellsbehandling karakterisert som brudd på demokratiske spilleregler.

“At noen partier som deltar i en av de viktigste demokratiske prosesser, nemlig valg, utelukkes av LDO fra å presentere sine synspunkter, ser Rødt som et brudd på demokratiske spilleregler”, skriver hun i brevet datert den 10.08.2009. 

— LDO har et informasjonsplikt, og alle må kunne høres i et demokartisk samfunn. Derfor så vi oss nødt til å klage saken videre, forklarer Taylor. Utrop har ikke lyktes å komme i kontakt med LDO på dette tidspunktet.