– Send Ali til Ullern

0Shares

Han har fulgt debatten om den etnisk delte Osloskolen i Klassekampen den siste tida, og mener at årsaken til at enkelte boområder er overrepresentert av innvandrere, handler om små muligheter for sosial mobilitet. Raja mener innvandrerforeldre bør engasjere seg for at barna skal oppnå denne mobiliteten.

– Vi ønsker at barn skal få en arena sammen med barn med en annen etnisk bakgrunn. Det bør være målet i det fl erkulturelle Norge. Da må også foreldre med majoritetsbakgrunn bidra til at skolen forblir den arenaen. Når Vahl skole er så faglig god at den mottar priser, bør foreldrene ha tillit til skolen, sier SV-politiker Akhtar Chaudhry til Klassekampen.

Han vil ikke sette en grense for hvor stor andel minoritetsspråklige barn det kan være på en skole.

– Det må jobbes for at skoler, og særlig østkantskoler, hvor veldig mange mennesker med minoritetsbakgrunn bor, blir gjort interessant for lærerkreftene. At gode solide lærere finner det interessant å jobbe der.