163 800 innvandrere har stemmerett

0Shares

Dette er 4,6 prosent av alle de stemmeberettigede. Ved valget for fire
år siden var det 3,6 prosent som hadde bakgrunn fra et annet landet.