Norsk kurs blir obligatorisk

Stortinget pålegger regjeringen å innføre obligatoriske introduksjonsprogram i norsk og samfunnsforståelse for flyktninger.

De som ikke deltar på kurset vil ikke få permanent bosettingstillatelse i Norge, skriver NRK.

Regjeringen ville gjøre det frivillig for kommunene å arrangere slike kurs. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg advarer mot å pålegge kommunene nye plikter. Hun mener at dette bør være frivillig.

Opposisjonen mener derimot at norskundervisning og kultur- og samfunnsforståelse er så viktig at dette ikke kan være en frivillig tiltak.

“På grunn av til dels store kulturelle forskjeller er det ikke nok å beherske det norske språk. Like viktig er det at søkeren har innsikt i norske lover, samfunnsforhold og historie. Et krav om test av slik innsikt vil kunne bidra til å minske mulighetene for misforståelser og eventuelle overgrep på kulturelt grunnlag,” heter det i Stortingsmeldingen.