Biskop kritiserer rødgrønn asylpolitikk

0Shares

Hun mener noen av innstrammingstiltakene dessuten rammer rettighetene til dem som allerede har fått opphold i Norge.

Haugland Byfuglien mener økningen i antall asylsøkere har ført til ny debatt om norsk asylpolitikk.


Vi er del av et internasjonalt fellesskap hvor millioner av mennesker
er tvunget på flukt. Likevel berøres ikke Norge på langt nær så mye av
flyktninger og asylsøkere som fattige land i sør. Debatten har
dessverre fått en undertone som skaper frykt og fordommer – dette ser
vi særlig i et valgår. Debatten om asylpolitikken i vårt land utfordrer
oss alle til å tenke og handle i tråd med våre grunnleggende kristne og
humanistiske verdier, sier biskopen.