Flere innvandrere rammes av MS


Foto: Wikipedia
I dag er det langt flere som får den mildeste formen for multippel sklerose (MS) enn for 70 år siden. Også flere innvandrere får sykdommen.
0Shares

For omkring 70 år siden var det cirka 1,5 ganger flere kvinner enn menn som fikk diagnostisert multippel sklerose. Nå er det 2,3 ganger flere kvinner enn menn med den alvorlige sykdommen, og i særlig grad flere yngre kvinner.

– Trolig skyldes sykdommen en blanding av gener og miljø, og vi har postulert at miljøfaktorer som kan påvirke MS, har større innvirkning på kvinner enn menn, sier Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus, Ullevål til Dagens Medier.

Norge, sammen med andre nordeuropeiske land, ligger høyest i verden når det gjelder forekomst av sykdommen. Celius forteller at MS også rammer innvandrere.

–Vi ser en økning av MS hos andre generasjons innvandrere. Voksne som innvandrer fra Midt-Østen og Afrika, kan utvikle MS, men vi vet ikke hva det skyldes. En mulig forklaring er at påvirkning av miljøfaktorer virker ulikt avhengig av genetisk utrustning, kommenterer Celius. Disse funnene er publisert i fjor i Journal of Neurology (Smestad m.fl.).