Unge Venstre støtter innvandrer-regnskap

0Shares

-Dette er føre var-prinsippet. Jeg vil unngå å få de samme problemene her i byen som i Oslo. Vi må lære av feilene i Oslo, sa Stian Storbukås, Frps gruppeleder i Kristiansand.

– Kristiansand har vel landets høyeste konsentrasjon av flyktninger og innvandrerere etter Oslo. Vi vet at den fjernkulturelle delen av byens befolkning vil øke dramatisk de neste årene. Det er forespeilet at om femti år vil 30-40 prosent av byens befolkning være av fjernkulturelt opphav, hevdet Storbukås.

Unge Venstre ser positivt på forslaget om innvandrer-regnskap.

-Jeg har ingen problemer med Frp-politikerens ønsker om økt åpenhet i integreringsdebatten, og økt åpenhet rundt kommunens økonomi, sier generalsekretær Eva Kvelland i Norges Unge Venstre.

-Men jeg ønsker ikke økt åpenhet av de samme grunnene som unge Storbukås. Jeg ønsker åpenhet fordi jeg mener det er viktig fra en demokratisk vinkel. Folk skal ha innsyn i de prosesser som skjer i det offentlige, også de av økonomisk art, sier hun til Fedrelansvennen.