Imamens mening ikke samme som muslimenes mening

0Shares

Ifølge P3 Danmark skriver foreningen “Drep dem hvor hen dere finner dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev dem”, på sin hjemmeside og på en løpeseddel som foreningen har udelt.

Hizb-ut-tahrir ble anmeldt til politiet av Det Mosaiske Trossamfunn, som er rystet over den muslimske foreningen.

“Det er en av de alvorligste trusler som danske jøder har fått i mange, mange år. Jeg blir redd,” sier formann for Det Mosaiske Trossamfunn, Jacques Blum.

Truslene vekker også forargelse i muslimenes egne rekker. Muharrem Aydas er formann for innvandrer organisasjonen POEM, tar avstand fra løpesedlene.

Støtter steining til døden

Aydas reagerer også på imamen Abdul Wahid Pedersen som
mener at han som troende muslim ikke kan ta avstand fra døsstraffen.

– Når det kommer slike uttalelser fra en imam er det lett å tro at alle andre muslimer mener det samme. Det gjør de ikke. Ut fra hva jeg vet står Pederen alene om dette, sier leder Muharram Aydas i den ikke-religiøse danske innvandrerorganisasjonen til Jyllandsposten.

Sharia-loven praktiseres blant annet i Nigeria og Saudi-Arabia.

Sharia ble systematisert i 8.-9. årh. og videreutviklet i 10.-13. årh. Den gjaldt i alle muslimske land inntil de fleste i slutten av 19. eller inn i 20. århundre innførte en verdslig lovgivning som var påvirket av europeiske forbilder. Med islamske fundamentalisme som blusset opp siden 1970 er sharia på nytt blitt loven i flere land.

De straffeformene som nå praktiseres kan være pisk, avhogging av hender og føtter, steining, og andre former for dødsstraff.