Må lære nordmenn å snakke med innvandrere

0Shares

Språklig kommunikasjon med personer som snakker norsk som andrespråk er så viktig at opplæring i dette burde prioriteres ved offentlige kontorer, mener han.

Svennevig la frem sin undersøkelse om kommunikasjon ved offentlige kontorer på konferansen “Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner”, som ble arrangert i Oslo 18. og 19. april.

I forskningsstudiet har Svennevig studert videopptak av konsultasjoner ved offentlige kontorer som gir bistand til flyktninger og innvandrer ved arbeidssøking og kommunale tjenester.

Han har sett på samtalestrategien mellom partene, der saksbehandlerne ofte benytter enkle formuleringer og dagligspråket. Spørsmål blir ofte forenklet ved å legge inn ferdige svaralternativer i spørsmålsformuleringen. De repeterer og reformulerer ofte klientenes svar, og kommer ofte med formuleringer på klientens vegne.

Klientene godtar som regel slike forslag, enten fordi de ikke forstår at de er blitt feiltolket, eller fordi det er for vanskelig å korrigere misforståelsen.

– For å unngå denne faren bør de offentlig ansatte tåle stillheten mens klienten leter etter ord. De må akseptere at det tar tid å formulere seg på et fremmedspråk, mener Svennevig.