Nazi-leder dømt for rasisme

0Shares

I en dom avsagt mandag ettermiddag er Tvedt domfelt for alle de rasistiske utsagnene i tiltalen.

Tidligere har det vært vanlig med betingede dommer for rasisme saker, som dømmes etter straffelovens paragraf 135 som forbyr nedsettende, offentlig omtale av personer på grunnlag av deres tro, hudfarge eller etniske opprinnelse.

I denne saken har de tre dommerne konkludert annerledes.

– Rettens konklusjon er at tiltalte har fremsatt utsagn som i særlig grad forhåner og utsetter jøder og mørkhudede i Norge for ringeakt, og til dels hat og forfølgelse, heter det i dommen.

Tvedt ble dømt til 75 dager der 30 dager ble gjort om til ubetinget fengsel.

– Retten finner det skjerpende at tiltalte er grunnlegger og leder av en gruppering som til dels driver massiv fordømmelse av jøder og mørkhudede i Norge. Som aktiv leder driver tiltalte en organisert virksomhet, hvor han søker å rekruttere unge mennesker gjennom ulike seremonier. Retten finner at det må reageres mot denne typen villedende virksomhet. På denne bakgrunn bør en del av straffen gjøres ubetinget, ifølge dommen.