Når man mangler mor mangler man alt

0Shares

Thinesh syntes det var vanskelig å flykte fra Sri Lanka alene. Han har vært borte fra sin mot i nærmere et år. Først måtte han flykte fra den nordlige delen av Sri Lanka, så måtte han komme seg ut av hovestaden Colombo.

Han er fornøyd med den behandlingen han har fått på asylmottaket, ansatte var hjelpsomme. Han fikk hjelp til det meste. Men det var en ting ingen kunne hjelpe han med. Han savner sin mor.

15-åringen går på Veitvet skole i Oslo, og skal på voksenopplæring til høsten. Han trenger å lære mer norsk, sier han til Utrop.

I fjor kom det 545 enslige, mindreårige asylsøkere, en syvdobling fra 1995 da det kom 85. Det er anslått at det finnes nærmere 100 000 enslige, mindreårige asylsøkere i Europa.

Enslige barn som søker asyl er hovedsakelig fra Irak, Somalia, Sri Lanka og land i det tidligere Sovjetunionen.

En rapport som er utarbeidet med utgangspunkt i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i Oslo (av Karin Harsløf Hjelde og Elin Stenrud) påpeker at vanskeligheter med å få innvilget søknader om familiegjenforening “synes å være det viktigste integrerings-hemmende element i de unges liv”.
“Når man mangler mor mangler man alt!”

Ifølge en FN-rapporten bryter norske myndigheter med viktige bestemmelser og prinsipper i barnekonvensjonen i sin behandling av asylsøkende barn. En ekspertkomite opprettet av FN for å kontrollere landenes oppfølging FN-konvensjonen om barnets rettigheter står bak rapporten. Dette er ikke første gang Norge blir kritisert, også Høykommissæren for flyktninger har tidligere kritisert norske myndigheters behandling av asylbarna.

FNs barnekomité mener Norge svikter på en rekke viktige punkter i mottaket av enslige, mindreårige asylsøkere:

* Tilbudet om psykologhjelp er ikke tilstrekkelig.

* Behandlingstiden er for lang.

* Bosettingen er for treg.

* Vergeordningen og individuell oppfølging er mangelfullt.

* Barna blir ikke tilstrekkelig informert om muligheter og rettigheter ved familiegjenforening.

* Ved ankeinstanser blir enslige asylbarns synspunkter i for liten grad vektlagt.

* Asylbarnas mulighet til å delta i behandling av asylsøknaden er minimal.

– Asylsøkende barn er i dag ikke underlagt barnevernsloven, og deres rettssikkerhet er svekket. Derfor blir de i dag plassert på mottak under uverdige forhold, sier Marianne Borgen i Redd Barnas Rettighetssenter til Dagsavisen.

Ifølge UDI er det et velkjent problem at noen foreldre bruker sine barn ved å sende dem til Vesten for senere selv å kunne komme etter gjennom familiegjenforening.

Asylsøkere som lyver på alderen er et stort problem, og vi ønsker å kunne sjekke de som ser ut til å være over 18 år, sier informasjonssjef Frode Forfang i UDI til Aftenposten.

Norske myndigheter vurderer nå å ta røntgenbilde for å fastslå alderen. I Sverige er det allerede en rutine å ta et røntgenbilde av håndleddet for å finne ut av alderen med få års margin.

Seminar

Flyktning og innvandreretaten inviterer til seminar om enslige mindreårige flyktninger og tilbakevending 14. mai 2002: “TO LAND – EN FREMTID” – Erfaringer fra arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i Oslo.

Her får du invitasjon og program for dagen.