Rekordhøy arbeids- og familieinnvandring

0Shares

Arbeid var innvandringsgrunn for om lag halvparten, en tredel kom på grunn av familie, mens henholdsvis 9 og 8 prosent kom på grunn av flukt og utdanning, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I 2008 kom det 23 200 arbeidsinnvandrere, det høyeste antallet noen
gang. Også familieinnvandringen satte ny rekord i fjor med 16 800
personer. 4 300 personer kom på grunn av flukt, flest fra Irak og
Eritrea.

To tredeler av de 23 200 arbeidsinnvandrerne i 2008 kom fra de nye
EU-landene i Øst-Europa, og to tredeler av disse igjen kom fra Polen.

Økning i familieinnvandring

Halvparten av familieinnvandrerne er fra land utenfor Europa. En
firedel, i alt 4 500, kom fra Asia og 1 800 fra Afrika. 2 800 av dem
som familieinnvandret, kom til en person som i sin tid kom på grunn av
flukt. Den store arbeidsinnvandringen vi har hatt fra Polen de siste
årene, viser seg nå i en økt familieinnvandring.

3 700 personer kom fra
Polen i fjor på grunn av familie, i 2007 var tilsvarende tall 2 600.
Det var også stor familieinnvandring fra Tyskland, Thailand og Somalia.
Mens de fleste familieinnvandringer fra Polen, Tyskland og Somalia
gjaldt gjenforening eller medfølging, kom de fleste thailandske
statsborgerne for å stifte familie med en nordmann.

4 900 av totalt 16 800 familieinnvandrere kom til Norge for å gifte
seg. 2 200 av dem inngikk ekteskap med en innvandrer eller norskfødt
med innvandrerforeldre, blant dem var det 245 fra Pakistan, 157 fra
Irak, og 122 fra Afghanistan. 2 700 kom for å gifte seg med en person
fra den øvrige befolkningen, av disse var 753 fra Thailand, 248 fra
Filippinene og 191 fra Russland.