Taler med to tunger

0Shares

Bondevik har advart mot at drapene i Moss skal utnyttes for å stigmatisere innvandrere. Men selv kobler han her innvandrere utelukkende til kriminalitet, heter det i en ytring i Dagbladet om Bondeviks artikkel i Aftenposten.

Bondevik skriver oppsummeringen om «kriminelle asylsøkere og innvandrere», og hva vi skal gjøre med dem.

”Det skal bli strengere straffer for knivbruk,” skriver Bondevik

“Selv om det ikke eksplisitt står der, regner vi med at også knivbruk blant hvite nordmenn skal straffes hardere. Men en kan aldri vite. Etter det jeg vet, har det vært stukket med kniv i alle fall siden vikingtiden her i landet. Kan statsministeren presisere dette?” Undrer Roald Helgheim i Dag og Tid.

Les kommentarene: