– Et genistrek av Utrop-redaktøren

nnvandrerådets Antonio Trivilino seg 100 prosent bak Vivekananthans assimilerings-utspill.
Foto: Henrik Kreilisheim
Bruk av ordet "nyrasisme" var nødvendig for å skape en debatt om dette temaet, mener innvandrertopper.
0Shares

Selv om OMODs de Leon og Innvandrerrådets Trivilino ikke støtter
Vivekananthan bruk av ordet “nyrasisme”, mener de det var nødvendig for
å skape en debatt om dette temaet.

–  Hele kommentaren hadde blitt fullstendig oversett hvis han ikke
hadde brukt ordet “nyrasisme”. Det faktum at dette kommer på dagsorden og blir
diskutert på grunn av et slikt ord er en genistrek av Vivekananthan,
sier Trivilino.

Med det mener Trivilino at ordet ble brukt med hensikt av
Utrop-redaktøren for å skape blest rundt et tema mange har villet
snakke om, men ingen turt å ta opp.

– Det er fantastisk at en slik debatt
kommer til syne i offentligheten. Han tar opp et tema mange i miljøet
har følt, men ikke turt å ta opp, legger 
Trivilino til om Vivekananthans kritikk av regjeringens
assimileringspolitikk.

Han presiserer
at han ikke snakker på vegne av innvandrerrådet, men er helt enig i
utspillet som har skapt heftigt debatt i Norge.


Spesiellt reagerer jeg på at organisasjoner ikke får støtte for å
bevare sin egenart. Regjeringen støtter bare de organisasjonene som
kjemper for saker de selv har i sin politiske agenda, så det er de som
legger premissene for hvordan man skal få støtte. Dette mener jeg er
feil, sier Trivilino.

Dobbeltspill

 Akhenaton de Leon er enig med Trivilino som mener politikerne driver et dobbeltspill overfor velgerne.

– Den offisielle holdningen blandt
politikere er at de står for flerkulturalitet, at alle er like
mye verdt og at mangfold er berikende for samfunnet. Men den generelle
debatten heller egentlig mer mot assimilering og at det er best å
være helt lik nordmenn i tankegang og verdier. Dette har Vivekananthan helt rett i, mener De Leon.

Han trekker fram hijabsaken i politiet som et eksempel på forskjellsbehandlingen minoritetene opplever.


  Politikerne sier at politietaten skal være religionsfri, men selve
emblemet  inneholder religiøse tegn som kors. De synes et kors i
uniformen er greit, men det blir ramaskrik med en gang det er snakk om
hijab, dette er et eksempel på den assimileringstanken som preger den
politiske debatten, sier han.

De Leon mener at ordet var feil å bruke, men forstår frustrasjonen hos mange som føler det slikt.

– Vivekananthan gjorde en feil ved å bruke ordet rasist i kommentaren
sin. Ingen liker å få den betegnelsen for folk tenker på krigen og
nazisme når de hører det. Samtidig mener jeg rasisme har
forskjellige ansikter. Dette ordet var sikkert ment som en spissformulering for å skape debatt, sier De Leon.