Sandberg: – Jeg har gjort opp for meg

Per Sandber, leder justiskomiteen på Stortinget
Foto: FrP
Den tidligere straffedømte Per Sandberg (Frp) skal lede justiskomiteen på Stortinget. Justisdepartementet får også innvandringsavdelingen overført. - Jeg føler selv jeg har betalt, sonet og gjort opp for meg i alle sammenhenger, sier Sandberg til Utrop.

Justisdepartementet har i dag ansvar for Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda
og Politiets utlendingsenhet. NRK meldte nylig at også innvandringspolitikken kan bli flyttet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justisdepartementet.

Sandberg har siste periode vært leder i transportkomiteen på Stortinget og før
det var han innvandringspolitisk talsmann for Frp.
Og nå setter Frp sin nestleder Per Sandberg til å lede justiskomiteen.

– Kriminaliteten er voksende, oppmerksomheten rundt justis vil bli stor. Både
som komiteleder og som Frp’er vil jeg sette rettssikkerheten i sentrum for
arbeidet, særlig for de som blir rammet av kriminalitet, sier Sandberg til Adresseavisen.

Sandberg er selv straffedømt for vold mot en asylsøker i 1997. Asylsøkeren var fra tidligere Jugoslavia og hendelsen fant sted på en privat fest hjemme hos Sandberg. Sandberg slapp fengselsstraff, men ble ilagt en bot på 3.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel.

Retten fant det bevist at Sandberg skallet asylsøkeren, og ga ham flere knytteneveslag i ansiktet, ifølge dommen.

Retten innrømmet samtidig at asylsøkeren hadde provosert Sandberg med
sine uttalelser, ved å kalle ham “bleik”, “feit” og “rik” og i tillegg
betegne ham som rasist. Men provokasjonen var ikke nok til å frikjenne
Sandberg, mente retten.

– Jeg har ingen kommentar utover at jeg i likhet med alle andre har levd det livet jeg har levd, på godt og vondt. Noe er man lite stolt av, andre ting er man stolt over. Jeg føler selv jeg har betalt, sonet og gjort opp for meg i alle sammenhenger, sier Sandberg til Utrop.