VALG 2019

Vil få innvandrervelgere til å engasjere seg

Oslo kommune retter valginformasjonen sin til grupper som unge velgere og innvandrervelgere. Kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård (t.v), og kommunikasjonsrådgiver Ada E. Sandnes ser på egenengasjement som viktig.
Foto: Claudio Castello
Oslo kommune vil gjennomføre informasjonstiltak spesielt rettet mot unge velgere og innvandrere.
0Shares

Årets kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg nærmer seg med stormskritt. I Oslo har Bystyrets sekretariat ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valget i kommunen.

Kommunen ønsker å nå frem til grupper som ofte ikke finner veien til stemmelokalene.

– Føler dere i valgorganisasjonen at dere virkelig når frem til grupper som innvandrervelgere?

– Vi håper det. Men hvorvidt det var kommunikasjonstiltaket vårt, en politisk debatt på TV, et radioprogram, et folkemøte med politikere eller en samtale med venner eller familie som var det avgjørende for at noen stemte vet vi ikke.  Årsakene til at velgere benytter stemmeretten er sammensatte og valgforskerne kan si mer om årsakene til dette.

– Når det er sagt er vi opptatt av at vi skal nå ut til velgerne med informasjonen de trenger når de trenger den. Vi er lovpålagt å informere om når og hvor man kan stemme, samt hvem som har stemmerett. Det er kanskje ikke den mest spennende informasjonen velgere blir eksponert for i valgperioden, men det er nødvendig informasjon for de som ønsker å benytte stemmeretten. Og selvsagt håper vi at kampanjen vi kjører i hele forhåndsstemmeperioden kan motivere velgere som ellers ikke ville stemt til å tenke gjennom konsekvensen av å ikke bruke stemmeretten. Hvis du ikke stemmer selv, er det de som stemmer som tar valget for deg.

– Ta i bruk “hverdagsdemokratiet”

Både hun og kollega Sandnes sa seg enige i at alle velgergrupper, også unge velgere og innvandrervelgere bør engasjere seg i det de se på som “hverdagsdemokratiet”.

– Demokrati er noe som skjer hver eneste dag, og hvert eneste år, ikke bare når det er valgår. Vi håper at kommunikasjonstiltakene vi gjennomfører kan være med på å vekke interessen for, og få velgere til å se verdien av, å delta i demokratiet. Og den mest direkte måten å delta i demokratiet på er å brukestemmeretten.

Her er informasjonstiltakene:

  • Kampanje på buss, trikk og bane i uke 33-36
  • Info på Oslo kommunes nettside
  • Informasjon på forhåndsstemmesteder
  • Sosiale medier
  • Samarbeid med Deichmanske bibliotek i anledning demokratiopplæring av nye velgere

FAKTA

Organisering av valg i Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede
ansvaret for valg i Norge – lovverk.

Valgdirektoratet – Ble opprettet 01.01.2016 og har ansvar for blant annet oppfølging
av regelverk, utsendelse av valgkort og det elektronisk valgadministrative systemet,
EVA, der elektronisk manntall inngår.

Valgstyret i Oslo – Har det formelle ansvaret for forberedelse og gjennomføring av
valget og ledes av ordføreren. Valgstyret består av 15 medlemmer og 15
varamedlemmer, der alle partier i Oslo bystyre er representert.

Bystyrets sekretariat – Sekretariat for valgstyret og har ansvar for den praktiske
tilretteleggingen og gjennomføringen av valget.

Bydelene – Har ansvar for praktisk tilrettelegging i den enkelte bydel i samarbeid
med Bystyrets sekretariat.

Stemmeperiode og åpningstider

Forhåndsstemmeperiode: mandag 12. september t.o.m fredag 6. september. Hverdager kl. 10-19, lørdager kl. 10-18 (Blindern er stengt på lørdager). 28 forhåndsstemmesteder hvorav 26 er paviljonger som settes opp i byen.

Valgdager i Oslo: Søndag 8. september kl. 13-18, mandag 9. september kl. 9-21.

(Kilde: Bystyrets sekretariat, Kommunikasjonsenheten)