LEDER

Innvandrervelgerne i siget

Hvem skal bestemme der du bor?
Foto: Unsplash
Har du bestemt deg, sliter du med å velge eller dropper du å stemme?

9. september er det kommune- og fylkesvalg i Norge. Da kan du være med på å velge hvilket parti som skal ha makten der du bor. Du krysser også av for den personen i partiet du har mest tillit til. Hvis du vet hvem personene på listen er, vel å merke – med kommunesammenslåingen er avstanden mellom velgerne og representantene som stiller til valg blitt større. Det er et tap for lokaldemokratiet.

Det er også et tap for lokaldemokratiet at de fleste innvandrere sitter hjemme på valgdagen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ved de tre siste lokalvalgene stemte bare 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Valgdeltakelsen for de andre lå på rundt 65 prosent, også det tallet beklagelig lavt.

Etter lokalvalget 2015 sitter til sammen rundt 310 personer med innvandrerbakgrunn i norske kommunestyrer. Det utgjør til sammen omtrent 3 prosent av de folkevalgte i kommunestyrene og er en liten økning fra lokalvalget fire år tidligere.

I Oslos bystyre med sine 59 medlemmer finner vi 15 med innvandrerbakgrunn, altså nesten 30 prosent. Det samsvarer bra med hovedstadens befolkning hvor over en tredjedel er innvandrere.

Ved årets lokalvalg stiller også noen med innvandrerbakgrunn opp som sitt partis ordførerkandidat.

Så innvandrerne er i siget. Utviklingen går i riktig retning. At mennesker med innvandrerbakgrunn engasjerer seg i samfunnsutviklingen kan bare være positivt. Vi trenger alle stemmer i et demokrati.

I motsetning til ved et stortingsvalg, behøver du ikke være norsk statsborger for å stemme ved et kommunevalg. Men du må ha bodd her en viss tid, du må være fylt 18 år og du må være innført i manntallet i den kommunen du stemmer i.

Utenlandske statsborgere utenfor Norden må ha minst tre års folkeregistrert botid bak seg. Statsborgere fra andre nordiske land behøver bare å ha bodd i Norge et par måneder før valget. Rekker man å sette seg ordentlig inn i lokalsamfunnet fra 30. juni til 9. september? Vi tror ikke det. Det holder ikke å forstå norsk.

Men i løpet av tre år vet man mer om hvor skoen trykker i kommunen. Synes du integreringsarbeidet er for dårlig der du bor eller er du mer opptatt av helsetilbudet? Burde skolene og fritidstilbudene være bedre, satses det for lite på offentlig transport? Kanskje driver du ditt eget firma og vil ha bedre rammebetingelser for småbedriftene? Kanskje er du mest opptatt av å ta vare på miljøet og mener de som bestemmer i din kommune ikke bryr seg nok om dét?

Hva er viktig for deg? Hva er viktig for dem du er glad i? Hva mener du kan gjøres bedre i ditt lokalsamfunn?

Godt valg!