Foreslår å erstatte kontantstøtte med «integreringstøtte»

Raymond Johansen foreslår å innføre integreringsstøtte som alternativ til kontantstøtte i Oslo.
Foto: Arbeiderpartiet
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil vri deler av kontantstøtten over til integreringstiltak for innvandrerfamilier.

et intervju med Aftenposten lanserer byrådslederen en alternativ ordning som han kaller integreringsstøtte.

Tanken er å få regjeringen med på et prøveprosjekt der deler av kontantstøttemidlene i Oslo vris over til målrettede integreringstiltak for innvandrerfamilier.

Virkemidlene er blant annet gratis barnehage, språktrening for eldre og arbeidstrening gjennom utplassering i offentlige etater og bedrifter. Målet er å få flere innvandrere i Oslo ut av passive ytelser og over i jobb.

– Dette må nok starte som et prøveprosjekt, der det nok ikke går eksplisitt på å si til noen at «du mister kontantstøtten, men får disse tiltakene». Men på sikt, når ordningen er bygget opp, vil det være naturlig. Men her må vi lære litt underveis, sier Johansen til Aftenposten.

Får ikke støtte hos integreringsministeren

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er på sin side lite begeistret for forslaget fra byrådslederen.

Integreringsminister Jan Tore Sanner er skeptisk til forslaget fra Johansen, siden han mener Oslo som andre kommuner allerede mottar ulike støtteordninger til integrering.

– Kommunene mottar allerede en rekke tilskudd for flyktninger som bosettes, herunder integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Byrådet kan derfor gjennomføre mange av tiltakene uten å angripe kontantstøtten», skriver Sanner i en e-post til Aftenposten.