OXLO-prisen til bydel Alna

http://www.utrop.no/art
Tildelingen foretas av ordfører Fabian Stang, og foregår på Munch-rommet i Rådhuset mandag 16. november 2009 kl 15.
0Shares

OXLO står for Oslo Extra Large og er kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid for mangfold og mot rasisme, fordommer og diskriminering. OXLO-prisen tildeles hvert år til en organisasjon eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats i arbeidet for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.

I år går prisen til Alna bydel.

I juryens begrunnelse heter det:

“Brukermedvirkning, dialog og det å bruke lokale ressurser er viktig i bydelen sitt arbeid. Bydel Alna har et bredt spekter av tilbud som er rettet både mot barn, unge og voksne. Flere tilbud er et resultat av samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner og bydelen. Behovskartlegging og lydhørhet for behov blant beboerne i bydelen har ført til flere tilpassete tilbud. Bydelen har skapt mange møteplasser på tvers av etnisitet for sine innbyggere, møteplasser som igjen har ført til etablering av nye grupper og frivillig innsats. Bydel Alna skaper gjennom sitt flerkulturelle perspektiv og virke bro mellom minoritet og majoritet.”