– Bør sverge over Koranen

0Shares

Juristen med pakistansk bakgrunn ble for halvannen uke siden oppnevnt som medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd, og er dermed en av justisminister Odd Einar Dørums rådgivere i kampen mot kriminalitet.

På fritiden er Raja talsmann for World Islamic Mission, en av landets største islamske menigheter med 5000 medlemmer.

Han er opptatt av rettspolitikk og fremmer nå et forslag som kan skape debatt.

– Vi må øke presset for å få folk til å snakke sant. I gjengmiljøene er man opptatt av respekt og ære. Selv her vil det medføre tap av sosial anseelse hvis man lyver etter å ha sverget over Koranen. Ingen vil helt og fullt stole på en muslim som har sverget løgnaktig over Koranen, sier Raja.

Han mener utspillet vil føre til blandede reaksjoner i det muslimske miljøet. De mest konservative vil nok synes det er uhørt å bruke Koranen i en rettssammenheng, men Raja regner med at de fleste vil synes det er en effektiv måte å sette press på vitner på, men tror neppe at hardbarkede kriminelle vil la seg påvirke av et slikt tiltak.