Stor undersøkelse om «norske» verdier publiseres onsdag

Resultatet fra undersøkelsen offentliggjøres i Utrops utgave 17 onsdag.

Målingen ble gjort blant et utvalg på 500 personer med
innvandrerbakgrunn
fra Asia, Afrika, Amerika Latin-Amerika, Midtøsten, Europa og
Øst-Europa.

500 etniske nordmenn ble også spurt om sine verdier.
Meningsmålingen var landsdekkende og ga et er representativt bilde av
innvandrerbefolkningen.

Spørsmålene i undersøkelen var:

  • Hvor viktig er følgende verdi: Demokrati og ytringsfrihet
  • Hvor viktig er følgende verdi: Respekt for eldre familiemedlemmer (for eksempel far og bestefar)
  • Hvor viktig er følgende verdi: At menn og kvinner har like rettigheter (for eksempel at de gjør like mye husarbeid og kan ha samme type jobb)
  • Hvor viktig er følgende verdi: At nordmenn og innvandrere kan bli venner og gifte seg
  • Hvor viktig er følgende verdi: Frihet til å velge ektefelle selv
  • Hvor enig er du i følgende påstand på en skala fra 1 til 5? Verdiene i min kultur er bedre enn verdiene i andre kulturer.

Resultatet kan du lese i Utrops utgave 17 som gis ut onsdag.