Nordmenn flytter ut mens innvandrere flytter inn

 
Stor innvandrer-tilstrømning til Groruddalen og Oslo Sør fører til masseflukt hos nordmenn fra samme områder, melder Aftenposten.

– For et par år siden flyttet en gammel dame fordi det var kommet for mange innvandrere der. Hun hadde bodd i nabolaget i 40 år, sier norsk-tyrkiske Aynur Isciel til Aftenposten.

Masseflukt
I fjor økte innvandrerbefolkningen totalt med rundt 10000,
eller rundt åtte prosent. Samtidig ble det 659 færre etniske nordmenn i
hovedstaden. 26,4 prosent av befolkningen i Oslo har nå
innvandrerbakgrunn. I Stovner, Alna og Søndre Nordstrand er
innvandrerandelen over 40 prosent, melder Aftenposten. Hele 3000 flyttet fra Oslo sør og Groruddalen ifjor. 

Sterk matlukt og mye bråk
Ifølge Aftenposten øker innvandrerskepsisen i takt med en stadig større andel innvandrere i disse områdene, noe som fører til stor fraflytting hos nordmenn. Aftenposten peker på kulturforskjeller, mangel på samhold og vilje til dugnad som noen av grunnene til dette.

– Vi ser at en del innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man
forholder seg til naboer, og vedlikeholder hus og hager og slikt. Det
bidrar til å øke skepsisen blant nordmenn, sier Tore Slørdal, leder i Stovner vel.

En annen Aftenposten snakket med tror små kulturelle forskjeller spiller inn.

– Det er en masse små ting, ikke sant, alt fra unger som er sent ute om
kveldene, til vedvarende sterk matlukt og generelt bråk. Og når det
blir nabokonflikter, er det gjerne de etnisk norske som drar, sier Knut Nicolaissen i Groruddalen miljøforening.

Blir ikke kjent
Terje Wessel, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo,
er enig i at det kan være problemer knyttet til en så sterk
konsentrasjon av innvandrere.

– Majoritetsbefolkningen i
Groruddalen bekymrer seg nok med rette for hvordan fellesskapet skal
fungere når innvandrerbefolkningen øker så raskt. I motsetning til for
eksempel indre øst, finnes det få arenaer der befolkningen kan møtes og
bli kjent i dalen, sier Wessel.

Han er nå i gang med et omfattende forskningsprosjekt der de skal se på hva slags konsekvenser segregeringen får.

– Foreløpig vet vi for lite om dette, sier Wessel.