Norge er ikke antisemittisk

israel-palestina muren
Norges ambassadør i Israel avviser beskyldninger om jødefiendtlighet fra en lokal tenketank.

Norges ambassadør i Israel,
Jakken Bjørn Lian, har i et stort innlegg i den engelsk-språklige avisen
”Jerusalem Post” tatt skarpt avstand fra uttalelser fremsatt av Dr. Manfred
Gerstenfeld, skriver idag.no.

Gerstenfeld, som selv innvandret fra Frankrike til Israel i 1968 og har skrevet en rekke
verker om holocaust og antisemittisme,
la frem beskyldningene mot Norge nylig i en seksspalters artikkel i samme avis under overskriften ”Hvitvasker vi
begivenheter i Norge?”. For et år siden avholdt også tenketanken Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), hvor Gerstenfeld selv er formann, et symposium. Her beskyldte man  Skandinavia for antisemittisme, med Norge som absolutt versting.

Skjærer alle nordmenn over en kam
Ambassadør Lians innlegg avviser Gerstenfelds argumentasjon på det sterkeste. Lian mener formannen for JCPA “ikke eier intellektuell fair play”.

Hvis man påstår at Norge er antisemittisk, må man vise at dette er regjeringens
politikk eller befolkningens innstilling.
Som alle andre land har vi også rasistiske eller antisemittiske episoder, og derfor har flere
norske regjeringer etter hverandre gitt kampen mot
fordommer og
fremmedhat
høy prioritet.

Respektløst Norges-kritikk
Han legger til at Norge og
den norske regjeringen er åpne overfor enhver kritikk.

En slik kritikk må likevel være basert på respekt, både overfor de involverte parter og overfor
sannheten
. Hittil har vi sett svært lite av dette i
den utrettelige kampanjen som føres av Gerstenfeld, konkluderte Lian sitt inn
legg i Jerusalem Post.