Nordisk samling mot rasisme og nynazisme

0Shares

– Vi kan ikke løse problemene knyttet til voldelige og rasistiske ungdomsgjenger bare med nasjonale tiltak. Mange av disse gruppene har tett samarbeid med likesinnede i de andre nordiske landene, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Torsdag åpner hun det nordiske seminaret “Rasisme i Norden – Nordisk innsats mot nynazisme og voldelige ungdomsgjenger”.

Hensikten med seminaret er at ulike fagmiljø i de nordiske landene kan belyse status, drøfte erfaringer og utveksle ideer for videre arbeid. Sentrale forskere og fagpersoner fra hele Norden kommer til seminaret.

I alt 16 fremtredende forskere og representanter for ulike organisasjoner vil være til stede.

Exit – suksess eller fiasko?

Exit tilbyr forskjellige typer støtte til ungdom som ønsker å bryte ut av nynazistiske miljøer. Representanter fra Exit i Norge, Finland og Sverige vil i fellesskap oppsummere positive og negative erfaringer med de nasjonale Exit-prosjektene.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Tore Bjørgo, som var initiativtaker til Exit i Norge, vil lede denne sesjonen, som finner sted fredag morgen.