Minoritetselever trenger mer veiledning enn andre elever.

Dårlig veiledning et kjent problem

Både fagfolk og Utdanningsetaten i Oslo er klar over at minoritetselever ikke får god nok veiledning på videregående skoler.
0Shares

Ida Marie Andersen er seniorrådgiver på Høgskolen i Oslo og er
tilknyttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Andersen har lang erfaring  i rekruttering av minoritetsstudenter til
høyere utdanning, og er svært kritisk til dagens skolerådgiversystem.


Jeg har personlig hørt mange historier fra studenter med minoritetsbakgrunn som har fått råd om å senke sine ambisjoner og ta et annet yrkesvalg enn de ønsket, fordi en skolerådgiver har ment at de ikke ville klare å gjennomføre høyere utdanning. Noen har fulgt rådene og angret på det senere, mens andre har trosset rådene og vist at de har klart å fullføre et studium, sier hun.

Studenter med minoritetsbakgrunn har fått råd om å senke sine ambisjoner.

Manglende innsikt og fordommer mot innvandrere er problemer det bør
gjøres noe med, ifølge Andersen.

Mer avhengige av rådgivere
Erfaring viser at minoritetselever trenger mer veiledning enn andre elever. De fleste kommer fra familier med lite eller begrenset kjennskap til utdannings- og yrkesmulighetene her i landet. Skolerådgivere med mangelfull kompetanse er en av årsakene til at det er også behov for profesjonelle utdanningsrådgivere.

– Vi mangler studier om hvordan denne rådgivningen fungerer overfor
minoritetselever. Men siden det ikke kreves noen formell kompetanse i
veiledningsmetodikk for å bli rådgiver, slik det for eksempel er i
Sverige, vil kvaliteten på rådgivningen variere, mener Andersen

Erkjenner behov
Margaret Westgaard, direktør for elevforvaltnings- og planleggingsavdelingen i Utdanningsetaten er klar over at det trengs tiltak for å styrke dagens veiledning for minoritetselever. – Vi har blant annet et samarbeid med Høyskolen i Vestfold om å
videreutdanne rådgivere. Vi vil også bruke flere ressurser
for å kunne tilby enda flere rådgivere kurs og fordypning også for å hjelpe elever med innvandrerbakgrunn, sier hun.

Samtidig mener hun at det ikke er praktisk mulig å innføre krav om egen utdanning for skoleveiledere som allerede er i jobb.