Færre asylsøkere i fjor enn forventet

I 2009 kom det hele 17 170 asylsøkere. Selv om det er en oppgang fra 2008, var det færre enn UDIs prognoser på 18 500
Til tross for en økning på 19 prosent fra 2008 har det kommet færre asylsøkere enn forventet.
0Shares

Foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at om lag 17 170 personer søkte om asyl i Norge i fjor, noe som er betydelig færre enn prognosen man la til grunn våren 2009. Da ble det forventet 18 500 asylsøkere.

De fleste av søkerne kom fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.

– Selv om tiltakene nå viser resultater, er det likevel for tidlig
å trekke noen endelige konklusjoner. Derfor vil regjeringen gjennomføre
de innstrammingene som ligger i Soria Moria II. Det kan også bli
nødvendig med ytterligere innstramminger på sikt. At saksbehandlingen
skjer effektivt og raskt, er mer humant både for de som får opphold og
for de som må forlate landet. Regjeringens mål er å styrke rettighetene
til dem som har rett til beskyttelse, sier justisminister Knut
Storberget.

Økning i Afghanene nedgang i Irakere
3 860 personer fra Afghanistan søkte om asyl i 2009 mot 1 360
personer året før. Dermed er afghanerne den største gruppen søkere med
en økning på 183 prosent. Samtidig sank antall søkere fra Irak med 61
prosent fra 3 140 i 2008 til 1 210 i fjor.

– Vi tror at vi nå er inne i en nedadgående trend når det gjelder
antall asylsøknader. Det er også nedgang i antall asylsøkere så langt i
januar, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Flere enslige mindreårige

2 400 personer som oppga å være enslige under 18 år har søkt om asyl i
Norge i fjor. Det er en økning på 75 prosent sammenlignet med året før.
Av de som oppga å være enslige mindreårige var 1 670, eller 70 prosent,
fra Afghanistan.