Friskere bygningsarbeidere fra øst

 
Bygg- og anleggsarbeidere fra Øst Europa har sykefravær langt under bransjesnittet.
0Shares

Selv om det legemeldte sykefraværet til øst-europiske arbeidere økte med 1 prosent fra 2. kvartal 2008 til samme periode i fjor, ligger forsatt tallet på sykefraværet langt under bransjesnittet på 6,6 prosent.

I gruppen innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, hvor mange arbeider i
denne næringen, var sykefraværprosenten 2,2 prosent i 2. kvartal 2008
og 3,3 prosent i 2. kvartal 2009, en økning på 50 prosent. Økningen har
vært svært stor, men fra et svært lavt nivå, skriver SSB

Årsaken kan være at arbeidere fra EU landene i Øst- Europa ofte er  yngre menn og disse har langt mindre sykefravær enn kvinner og eldre.

Generelt er  det legemeldte fraværet fra jobben hos innvandrer mellom 16-69 år høyere enn for alle arbeidstakere bosatt i Norge. Her har det skjedd en økning i sykefraværet på 10 prosent.