Ønsker færre flyktninger

I 2009 kom det hele 17 170 asylsøkere. Selv om det er en oppgang fra 2008, var det færre enn UDIs prognoser på 18 500
Halvparten av alle kommunale ledere mener de er bedt om å ta imot i år er for høyt.
0Shares

Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2008. Det viser
en meningsmåling utført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi).

51 prosent av de spurte lederne mener tallet på ca 10 000 flyktninger er for høy. IMDi har bedt hele 320 kommuner å bosette disse.

Kommunetoppene oppgir mangel på boliger som grunn nummer en. 6 av 10 mener dette er hovedgrunnen. Tre av ti fremhever arbeidsmarkedet som en grunn til å ikke bosette så mange flykninger. Halvparten av de spurte mente også at de statlige tilskuddene ikke var tilstrekkelige for å ta imot så mange flyktninger.

Totalt 603 ordførere, rådmenn og økonomisjefer ble intervjuet på
telefon i 372 kommuner. Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/
NORSTAT i fjor høst.