Småkommuner trenger innvandrere

Godt fornøyd med hvordan integreringen har gått i småkommunene: IMDI-direktør Osmund Kaldheim. Foto: utrop
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) mener kommunene i distrikts-Norge er best på å integrere flyktninger. Samtidig er det viktig at småkommunene klarer å motstå fraflytting av flyktninger for å holde på veksten.

732 personer, blant annet 56 enslige mindreårige, fikk nye hjem fordelt på 76 av
de minst sentrale kommunene her i landet i fjor, skriver NTB.

– Kommunene gjorde en fantastisk jobb i 2009. I fjor sa 70 nye kommuner ja
til å ta imot flyktninger. Flesteparten av disse er småkommuner, sier
IMDi-direktør Osmund Kaldheim til Nationen.

Viktig å beholde nykommerne

I fjor sa 17 kommuner nei til å ta imot flyktninger. Årsaker de oppgir er
boligmangel, omorganisering i tjenestetilbudet og behov for å løse
integreringsproblemer med tidligere bosatte flyktninger. Nå er det også blitt en trend at mange flyktninger bosatt i småkommuner etter hvert flytter til storbyene. Slike kommuner må derfor jobbe mer med å beholde flyktningene på
samme måte som med andre innbyggere, mener Kaldheim.

– Hvis de vil holde folketallet oppe, må de holde på flyktningene. Hvis de vil ha
vekst, må de få flere innvandrere, sier han til Nationen.