Vil bekjempe segregering i Oslo-barnehager

Det etniske skillet i Oslos barnehager øker, melder NRK dagsrevy. Nå vil politikerne detaljstyre barnehageopptaket for fremme integrering
Det etniske skillet i Oslos barnehager øker. Nå vil politikerne detaljstyre barnehageopptaket for å fremme integrering, melder barnehage.no
0Shares
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Ammerudlia barnehage i Oslo har flest minoritetsbarn med en andel på 70 prosent, mens Tjerneveien barnehage har bare fem prosent minoritetsbarn. Til tross for stort fokus på integrering i barnehage og skole de senere årene, øker det etniske skillet i hovedstaden.

Ammerudlia og Tjerneveien barnehage ligger bare et steinkast unna hverandre i samme nabolag. Likevel er forskjellene på hvilken hudfarge barna i de to kommunale barnehagene har oppsiktsvekkende skjev, ifølge NRK Dagsrevyen.

Vil ha fastere detaljstyring

Barnehage.no forklarer at politikerne nå vil  ta grep for å hindre at barnehagene bidrar ytterligere til et skille mellom barn av ulik bakgrunn. Leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, vil ha et opptakssystem lik det Oslo har i dag, men hvor opptakskontoret står fritt til å sette sammen barnegrupper i ulike barnehager, noe som skal gi en jevn fordeling av etnisk norske og minoritetsbarn.

– Jeg tror foreldrene vil synes det er greit hvis man flytter barn sånn at det er jevn fordeling. Og det å kombinere opptak i barnehager som ligger nært med sunn fornuft og det å legge til rette for integrering, burde vi kunne samarbeide om i Oslo, sier Bøhler til barnehage.no.

Barnehage.no sin journalist stiller følgende spørsmål til Bøhler:

– Bør politikerne detaljstyre hvor barna skal gå i skole og barnehage?

– All erfaring viser at det er når vi lever sammen på tvers av hudfarge og bakgrunn at vi best forebygger sosiale problemer, dårlige norskkunnskaper, kulturelle motsetninger, utrygghet og kriminalitet. Det er veldig avhengig av at det å lære sammen og leve sammen begynner i barnehagen. Vi skal greie å kombinere fritt valg og hensynet til integrering, svarer han.

Michael Tetchner fra Høyre støtter Bøhler.

– Jeg forundres litt over at man ikke kan samarbeide litt mer pragmatisk i barnehager som kommunen eier og som ligger nærme hverandre, sier Tetzchner til NRK.