Ytringsfrihetens ekstremisme

 
Norske muslimers tro blir tråkket på gjennom majoritetens misbruk av ytringsfriheten, mener profilert norsk-pakistansk SV-politiker.
0Shares

Tirsdag 9. februar ble en debatt om ekstremisme, “How can Norway Prevent Violent Extremism”, avholdt på Litteraturhuset. Arrangør var Antirasistisk Senter i samarbeid med Politihøgskolen.

En av de som talte var SV-eren Akhtar Chaudry. Norsk-pakistaneren ser på islamdiskusjonen etter 11. september og karikaturstridene som et bevis på at trosfriheten til en av Norges største religiøse minoriteter tråkkes på i ytringsfrihetens navn.

–  Jeg føler personlig en sterk frustrasjon over å se at vi kommer stadig nærmere tilstandene i Danmark når det gjelder etniske og religiøse relasjoner. En tilstand preget av vedvarende mobbing og mangel på respekt.

Likeverd gir tilhørighet
Ifølge Chaudry er fokus på rettferdig fordeling og inkludering nødvendig for å unngå økende ekstremisme i Norge.

–  Når samfunnet ser på deg som likeverdig, så har man jo større tilhørighet og motivasjon til å forsvare et slikt samfunn.