NRK får Mangfoldsprisen 2009

I lørdagens sending av Stjernekamp på NRK røk Makeda Dhyre ut
NRK får prisen for sitt prosjekt FleRe som går ut på å rekruttere flerkulturelle journalister til NRK.

Nrk– NRK tildeles Mangfoldsprisen for sitt FleRe-prosjekt, som er et
rekrutteringsprosjekt for å utdanne journalister på stipendordning. NRK
vil med dette prosjektet synliggjøre et flerkulturelt Norge, og aktivt
rekruttere og profilere journalister med flerkulturell bakgrunn, sier
juryleder Hanne Børrestuen om prisjektet som startet for to år siden.

Etnisk mangfold i fokus

Mangfoldsprisen deles ut til en bedrift som setter fokus på mangfold
på arbeidsplassen. Målet med prisen er å fremheve de gode eksemplene
som finnes i arbeidslivet. Det kan være alt fra kreative
stillingsannonser, praksisplasser, lærlingplasser, mangfoldsstrategi
til kompetanse- og karriereutvikling. Prisen skal gi kunnskap og
inspirasjon til andre.

Børrestuen mener at NRK gjør en god jobb for mangfold og
integrering, og hun oppfordrer bedriften til å fortsette
mangfoldsarbeidet.

– Tildelingen av Mangfoldsprisen til NRK, er samtidig en oppfordring
til institusjonen om å arbeide bredt og på alle nivåer, for økt
integrering og mangfold.