Rasismesak for retten

0Shares

Sjølie, som ledet den høyreekstrem gruppen Boot Boys, ble i Borgarting lagmannsrett dømt for blant annet diskriminerende utsagn om jøder under en nazidemonstrasjon i Askim i forbindelse med dødsdagen til Rudolf Hess.

Høyesterett skal nå behandle den delen av lagmannsrettsdommen som omhandlet brudd på rasismeparagrafen.

Det er svært uvanlig at Riksadvokaten selv fører en sak.