Diabeteslinjen på urdu

215 millioner mennesker i verden forventes å ha sykdommen diabetes innen 2010. Og 85- 90 prosent av verdens diabetikere har type 2 diabetes.
Diabeteslinjen har nå åpnet for spørsmål på urdu og punjabi hver fredag.
0Shares

Diabeteslinjen drives av Diabetesforbundets informasjonstjeneste og i følge forbundet er det erfarne veiledere og helsepersonell som besvarer spørsmålene.

– Stadig flere undersøkelser viser at innvandrere er en målgruppe som står overfor store utfordringer knyttet til integrering, deltakelse og helse. Vi vet at spesielt personer fra det subindiske kontinent er mer utsatt for type 2-diabetes enn resten av Norges befolkning, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Urdu og punjabi skrives og snakkes av de fleste med pakistansk og indisk bakgrunn. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at ca. 37 000 personer med indisk og pakistansk bakgrunn bor i Norge. Derfor har forbundet valgt urdu og punjabi.

– Spesielt opplever analfabeter, og personer med lav utdanning og dårlige norskkunnskaper, en stor grad av ”informasjonshemning”. Diabeteslinjen er et lavterskeltilbud, nå også tilpasset denne gruppen, sier Allgot.