De fleste i jobb eller utdanning

.
Foto: Flickr/Creative Commons
Hele 63 prosent av dem som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i 2007 var sysselsatt eller under utdanning i november 2008, viser tall fra SSB.
0Shares

13 prosent var registrert arbeidsledig eller på tiltak, mens 24 prosent
hadde annen eller ingen registrering. Tilsvarende tall for dem som gikk
ut av programmet i 2006 var henholdsvis 65, 10 og 25 prosent, og for
dem som gikk ut i 2005 lå andelene på 58, 12 og 30 prosent, melder SSB.