Syk 17-åring utvises

0Shares

Overlege Axel Gjellestad ved medisinsk avdeling på VAS, skriver i legeerklæringen som ble vedlagt asylsøknaden til Utlendingsdirektoratet, at det er lite medisinsk ekspertise på området i Bosnia. Nødvendige kontroller og oppfølginger vil derfor bli mangelfulle. Dette kunne igjen medføre at gutten vil bli alvorlig syk.

Familien til Daniel søkte om asyl i Norge sommeren 2001. Utlendingsdirektoratet avslo søknaden 22. august. Vedtaket ble klaget inn for Utlendingsnemnda, som 26. oktober opprettholdt direktoratets avgjørelse.

Advokaten har nå sendt en tredje begjæring til Utlendingsnemnda om å omgjøre vedtaket, og lagt ved en ny uttalelse fra medisinsk avdeling ved VAS, skriver Fædrelandsvennen.