Hiam Al-chirout ble årets innvandrerkvinne

- En anerkjennelse for muslimske kvinner, sier Hiam Al-chirout som er kåret til Årets innvandrerkvinne.
Hiam Al-chirout klarte ikke å holde tårene tilbake da hun fikk Utrop-prisen som årets innvandrerkvinne 2009.

– Denne prisen betyr mye, ikke bare for meg, men for alle kvinner fra midtøsten. Dette er et bevis på at mitt arbeid blir satt pris på, sier Al-chirot til Utrop.

Norsk-syrieren klarte ikke å holde tårene tilbake da Utrop ringte henne fredag for å meddele at hun vant kåringen. Det er i forbindelse med kvinnedagen 8.mars at Utrop-redaksjonen ønsket å lage en slik kåring.

I følge kriteriene skulle «årets innvandrerkvinne» være en kvinne med etnisk minoritetsbakgrunn som har gjort noe spesielt i løpet av 2009 for å vesentlig forbedre innvandrerkvinnenes situasjon eller det kan være en minoritetskvinne som har fått til suksess i karrieren, i samfunnsdebatten eller på andre måter har utmerket seg som en positiv rollemodell.

Juryen har bestått av redaksjonen i Utrop og dette er juryens begrunnelse:
«Hiam Al-chirout kommer til Norge fra Syria i 1991. Hun er leder for Arabisk forening, nestleder i Vestfold i innvandrerråd og internasjonal leder for Vestfold SV. Hun har vært morsmållærer i Larvik kommune fra 1993 til i dag. Al-chirout fikk Vestfolds likestillingspris i 2007, og ledet prosjektet ”Fargerikt kaos” for to år siden. Gjennom kurset ”Innvandrerkvinner kan” bidrar hun til svømmeopplæring, arabiskundervisning og motiverer innvandrerkvinner til å bli mer aktive i det norske samfunnet. Al-chirout prøver å bygge bro mellom innvandrergrupper og etnisk norske i Larvik og er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Som en aktiv og frittalende kvinne er hun en god rollemodell for innvandrerkvinner fra Midtøsten.»

– Jeg hadde ikke forventet å vinne denne prisen, sier en tydelig rørt Al-chirot til Utrop.

– Ikke bare ofre
– Jeg vil vise at innvandrerkvinner, særlig de fra midtøsten, ikke er ofre. Ofte synes folk synd på oss, men sannheten er at det finnes mange sterke kvinner med innvandrerbakgrunn. Dette har jeg jobbet for å synliggjøre, sier hun.

– Har vært en god rollemodell
Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop og leder i juryen som deler ut prisen begrunner den med at Al-chirot har vært en god representant for innvandrerkvinner i sitt lokalsamfunn.

– Hiam fortjener denne prisen og tittelen som årets innvandrerkvinne. Hun er en god rollemodell og en representant for mange kvinner rundt om i Norge, sier han.