Oppfordrer til bistandsfrys

Leder for NVS Mi Van, vil ikke at norske skattepenger skal sendes som bistand til Vietnam
Foto: Norsk Vietnamesisk Senter
Norsk Vietnamesisk Senter (NVS) ønsker norsk bistandsfrys til Vietnam som straff siden landet går i gal retning når det gjelder menneskerettigheter,dette vil de råde Utenriksdepartmentet(UD) før Norges årlig menneskerettighetsdialog med Vietnam.
0Shares

Senteret vil ikke at norske skattepengerikke
brukes til direkte støtte til et regim  som ikke arbeider målbevisst
for å forbedre grunnleggende menneskerettigheter, gjennom lovgivning og
praksis.
 Vil ha bistandsfrys
Mi Van, leder for NVS,  vil at Norge som bistandsgiver må bruke alle innflytelser til å fremme positive verdier og samfunnsutvikling i lys av respekt for menneskerettigheter.

Dette ifølge henne kan gjøres ved enten gjennom kortsiktig bistandsfrys for å straffe land som går i gal retning, eller gjennom permanent kutt i bistanden til regimer hvor det ikke finnes noen utsikter til regimeendring.

Ikke fri
Freedom
House er en selvstendig organisasjon som fungerer som vakthund når det gjelder
brudd på menneskerettigheter. Og
ifølge Freedom House sin rangering av  politisk frihet og listen over de viktigste norske mottakerlandene av bistand, følger et deprimert resultat.
 -Veldig få av Norges viktigste bilaterale partnere havner på kategorien ”free”. Resterende på “partly free” og “Not free”. Vietnam er “Not free ,forteller Mi Van

Årlig dialog
NVS overbringer innspill og forslag til UD om hva Norge kan ta opp under MR-dialogen.

Norge har en årlig menneskerettighetsdialog med Vietnam. Neste møtet er april 2010 i Hanoi. NVS vil at norske myndigheter settestrengere krav bak bistand og er tydelig under dialogen

-Det er viktig å påpeke at Vietnam har ratifisert FN menneskerettighetskonvensjoner. Vietnam må overholde disse. Vietnam må sette politiske fanger fri ubetinget, mener Mi Van

Ifølge Aftenposten gir Norge rundt 80 millioner kroner som bistand til Vietnam hvert år.