– Kommuner bør få egne integreringsdirektører

Yousuf Gilani (Venstre), lokalpolitikeren fra Drammen ø¸nsker egen integreringsdirektø¸r
Yousuf Gilani (V) foreslår egne integreringsdirektører til alle kommuner som har et høyt antall flerkulturelle innbyggere.
0Shares

I fjor passerte andelen drammensere med minoritetsbakgrunn for første gang 20 prosent. Dermed har Drammen dobbelt så mange flerkulturelle innbyggere som landssnittet.

– Det er ikke tilfeldig at vi har fått egen integreringsminister. Drammen med nest høyest andel innvandrere fra ikke-vestlige land etter Oslo trenger en egen integreringsdirektør, mener bystyremedlem i Drammen  Yousuf Gilani (V).

– Må bli flinkere til å evaluere

– Kommunen har mange handlingsplaner for å møte utfordringer som gjelder innvandrere i byen. For å få fullt utbytte av prosjektene er det viktig at disse er samlet under én ledelse i administrasjonen, sier Venstre-politikeren til Drammens Tidende.

Han mener at kommunen bør bli flinkere til å evalurere alle prosjekter som blir satt igang, slik at det blir enklere å se på de tiltakene som fungerer. Ved å få en eget integreringsdirektør vil det bli lettere. Gilani foreslår forslaget om egen integreringsdirektør til alle kommuner.

– Kommuner med mange flerkulturelle innbyggere bør tenke på nye måter. Blant annet Oslo bør vurdere forslaget om egen integrerigsdirektør, foreslår Gilani

– Lettvint løsning
Bystyremedlem Khalid Mahmood (AP) i Oslo mener at å få egen integreringsdirektør i drammen vil ikke hjelpe.

– Det hjelper ikke å ty til slike ”lette” løsninger. Kommunen må ha klare mål og strategier, sier han. 

Han legger til at Oslo har en annen styresystem og har egen etat og byråd når det gjelder integrering.

– Jeg føler at Oslo er godt dekket med personer som jobber med integreirningsspørmål, sier Mahmood.

Bystyret i Drammen får anledning til å diskutere Gilanis forslag når Venstre-politikeren fremmer sin interpellasjon i bystyremøtet 27. april.